Det finns vissa risker när du investerar och speciellt när du är ny inom området. Då är det lätt att göra misstag med dina investeringar. Här är de vanligaste misstagen som görs i samband med olika typer av placerat kapital.

Inte tillräckligt med sparande

Genom att titta på vilken sparränta som du har på ditt kapital gör kan du förhoppningsvis förkorta ditt arbetsliv med 15 år. Att ha till exempel 1 % i sparränta för att sedan ändra den till 10 % gör mycket stor skillnad. Se till att du skiljer på pengar som du sparar och de pengar du har råd att mista.

Avgifter

Något som du kan påverka på ett smidigt och enkelt sätt är vilka avgifter du betalar varje år för dina placeringar. Det är inte alls ovanligt speciellt om du är novis, att du betalar alldeles för mycket för aktier, fonder och dylikt. När det gäller fonder bör du bara extra försiktig, eftersom du betalar en förvaltningsavgift (årlig avgift) och den kan ligga på en mycket hög summa.

Aggressivt

Som nybörjare bör du tänka på att inte investera för aggressivt, framför allt om det har gått bra för dig och aktierna har ökat i värde. Det kan vara ett misstag och då slår det hårt mot dig och risken finns att du förlorar och att förlusten blir förödande för dig.

Hoppar av

Det är ingen dans på rosor att placera och investera pengar, för det är svårt. Visserligen är det inte komplicerat, men det kan påverka dig känslomässigt och det är svårt att behålla kontrollen. Då är det lätt att tänka att du kommer att förlora allt du äger och du måste göra något åt det direkt. Risken är då att du hoppar av aktie- och fondtåget alldeles för tidigt och det kan innebära en förlust för dig. Följ med under hela resans gång, för aktier och fonder går hela tiden upp och ner, men ger avkastning till slut!