Fondplacering

Att placera i fonder kan vara riskfyllt och spännande, risk och avkastning hänger ihop. Den som vill reducera sin risk sprider sina placeringar i olika fonder.