Det kan tyckas vara svårt att börja med placera pengar i fonder, speciellt om du är novis och nybörjare. Därför kan det vara all idé att ta del av tips om just fondplaceringar innan det är dags att satsa pengar i fonder och förhoppningsvis få en bra avkastning så småningom. Tipsen hjälper dig förhoppningsvis att du får nya tankar och synvinklar om dina placeringar i fonder.

Ta dig en funderare

Sprid dina placeringar i fonderna och se till att ha en spridd exponering. Se till att fördela dina placeringar och inte enbart i till exempel teknikbranschen och företag i USA. Utan se till att ha en liten andel av fonder i Sverige, Europa och sedan resten av världen. Detta gör att du får en fondplacering som är globalt exponerad.

Globalt

Att placera globalt innebär att sänker risker i din fondplacering, men på samma gång får du också en avkastning som är global. Du väljer efter ditt tycke och smak, men utgå från dina övriga fondplaceringar.

Fördela placeringarna

Se till att fördela din placeringar månadsvis, för ju fler fonder du har, ju bättre blir det i din fondportfölj. Eftersom dina risker blir spridda och möjligheterna till avkastning blir högre. Fördelen är om du dessutom har potentialen till att spara pengar varje månad, så har du ett kapital som du kan använda när en fond är på väg upp. En fondportfölj går att jämföra med en aktieportfölj, då en succesiv investering är ett mycket bra recept på att nå framgång.

Små bolag

Det gäller att studera och försöka hitta vinnare bland de små bolag, men det innebär vissa risker att göra det. Därför är det bättre att satsa på en fond som investerar i små bolag. Då betyder det att du sprider dina risker på en helt annan nivå och din avkastning blir betydligt större.