Familjeekonomi

För att få en bra och hållbar familjeekonomi krävs planering, samt att hela familjen är med på noterna och hjälps åt för att få slantarna att räcka.