En fråga som du bör ställa dig i samband med att du blir sambo/gifter dig, är om du och din partner ska ha gemensam eller delad ekonomi. Det finns egentligen inget som är rätt eller fel, utan allt hänger på vad ni två tycker och vad som känns bäst för er.

I början av ett samboförhållande är det faktiskt inte så ovanligt att ha delad ekonomi och man hjälps åt att betala de gemensamma utgifterna som hushållet har. Det är en stor fördel om ni sätter er ner innan och kommer fram till vilka riktlinjer ni ska ha angående er familjeekonomi, även om ni ska ha gemensam ekonomi.

Frågor att besvara

Det finns det några frågor som ni bör fundera på och komma fram till ett svar på. Besvarar ni frågorna innan, kommer ni undvika många konflikter i ert förhållande. Frågorna som bör ställas är:

  • Hur mycket ska varje person bidra med?
  • Hur mycket pengar ska var och en ha att spendera för egen del?
  • Ska ni kunna lägga er i vad var och en använder sin del av pengarna till?

Bråk om pengar är mycket vanligt i förhållanden och det blir lätt konflikter som egentligen hade kunnat undvikas. Det är viktigt att ni har var sin pott pengar som ni kan göra precis som ni själva vill med, utan att den andre lägger sig i.

Barn i familjen

När det kommer barn i familjen är det dags att omförhandla hur pengarna ska fördelas. Ni är ju båda ansvariga för barnet/barnens välfärd och välbefinnande. Ha exempelvis ett gemensamt konto där pengar går in varje månad för alla utgifter för barn och bostad, samt andra gemensamma utgifter, för att sedan använda lite pengar till enbart sig själv. Det finns lika många olika sätt att sköta en familjeekonomi som det finns familjer!